Utmärkelser

NOBELS FREDSPRIS
Med stor stolthet och glädje kan vi idag meddela att Nobels Fredspris för 2014 gick till Kailash Satyarthi vår samarbetspartner i Delhi och till Malala från Pakistan! Kailash är en personlig god vän sedan många år och har haft 3 föreläsningar i Helsingborg och Nordvästra Skåne under årens lopp. LO Nordvästra Skånes Internationella Kommittén och ABF Helsingborg gratulerar båda!

Roma Debabrata, president för stopindia.org, fick under 2002 Ashoka Fellow Award för sitt engagemang för mänskliga rättigheter.
http://www.ashoka/org/fellows

STOP har varit medlem hos ECPAT under lång tid. ECPAT (End Child Prostitution, Child Pornography & Trafficking of Children for Sexual Purposes) ECPAT är ett internationellt konsortium för att skydda barn mot sexuellt utnyttjande.
http://www.ecpat.se/

STOP arbetar under Ramola Bhar Charitable Trust, (Children, Education & Literacy, HIV/AIDS, Legal Awareness & Aid, Micro Finance, Vocatioal Training, Womens Development & Empowerment), som är ledamot inom FNs ekonomiska och sociala råd (ECOSOC)  sedan 2007.
http://www.un.org/en/ecosoc/

STOP är rådgivande representant inom SAARC (South Asian Association for Regional Cooperation) som bildades av olika länder i Sydasien med målet att bekämpa människohandel i Indien, Bangladesh och Nepal
http://www.saarc-sec.org/

STOP är medlem i ATSEC (Action Against Trafficking and Sexual Exploation of Children, Bangladesh Chapter)
http://www.atsecindia.org/

STOP samarbetar med andra nätverk, som INCT (Indian Network Combating Trafficking), ICYO (Indian Committes of Youth Organizations) och WPC (WomenPowerConnect), som på nationell nivå arbetar för att påverkar politiker och beslutsfattare för att förbättra barn och kvinnors situation.
http://www.womenpowerconnect.org/

En annan viktig samarbetsorganisation för STOP är Maiti Nepal. Denna nepalesiska organisation kämpar liksom STOP mot organiserad människohandel och hjälper STOP att återföra nepalesiska räddade offer till sitt hemland.
http://www.maitinepal.org/

Som rådgivande organisation i traffickingfrågor samarbetar STOP med indiska departement som socialdepartementet, justitiedepartementet och domstolsverket. Exempelvis deltar STOP i utbildning av poliser i traffickingfrågor.