Om Stop India

Om organisationen

I många länder har organiserad koppleriverksamhet, sexuellt utnyttjande av barn och kvinnoslavhandel skapat stora problem och det skapar fortfarande problem, speciellt i fattiga länder där barn och unga flickor är de svagaste i den sociala rangordningen. De säljs därför under slavliknande förhållande antingen till en arbetsgivare eller till bordeller i framförallt storstäderna. Något som har bidragit till att detta fortfarande existerar är den korruption bland lågavlönade poliser, kommunalanställda och politiker som tjänar pengar på den illegala handeln.

STOP India (STOP Trafficking Oppression of Children and Women) bildades 1998 i New Dehli av Ramola Bhar Charitable Trust, som drivs av eldstjälen Ms. Roma Debabrata. Organisationen startades för att bekämpa människohandel och stärka kvinnors och barns rättigheter i samhället. Alla flickor och kvinnor som kommer till organisationen ”familjehemmet” blir hennes döttrar, tillsammans är vi en stark familj.

Visionen

Visionen för oss är total utrotning av människohandeln och skapandet av ett jämlikt samhälle med socialt, ekonomiskt och politiskt inflytande för kvinnor och barn.

Verksamheten

Organisationens arbete i Indien är mycket farligt och de är i stor fara när de går in i bordeller för att rädda flickorna. Målet är att få flickorna till organisationen och i trygghet. De får genomgå en intensiv rehabilitering för att återupprätta sitt självförtroende och återanpassas för att kunna börja om sitt liv. För att lyckas med detta är nyckeln att skapa en stark och trygg relation genom god kommunikation och terapi. En annan viktig punkt är nära samarbete med sociala myndigheter, polisen och domstolsväsendet. Den långvariga processen för total återanpassning till ett fritt liv i samhället påbörjas i vårt ”familjehem” utanför Delhi som markant skiljer sig från andra institutioner genom att det finns olika åldersgrupper inom storfamiljen som administrerar, och förvaltar ”familjehemmet” i demokratisk anda. Antalet medlemmar i storfamiljen varierar mellan 50 och 80 syskon.
Att ge möjlighet till skolutbildning, yrkeskompetens och fri rättshjälp är nödvändigt för att offren ska sluta att var just offer vilket vi också erbjuder genom våra skolor och yrkeslära. Allt detta för att de ska kunna bli självförsörjande och leva ett fritt liv.

I två av New Delhis två största slumområden Bawana och Nya Seemapuri driver organisationen två slumskolor med förberedande skolverksamhet för 300 barn i varje område och tillhandahåller kvalitativ hälsovård, yrkesinriktade och kompetenshöjande utbildningar i studiecirkelform samt minikreditverksamhet till självstyrande behövande kvinnogrupper. Genom noga vetenskapligt utarbetade behandlingsmetoder har organisationen hitintills lyckats rädda 1000 tals minderåriga från frånmänniskoandel. Fler ska räddas.

Volontär – utbildning:

Att uppnå en djupare förståelse och sympati för andra människor och kulturer är en svår uppgift för de flesta. Teoretiska studier om andra kulturer och människor i sig räcker inte vilket tydligt framgår av de rasistiska problem som finns i de flesta västerländska samhällen, trots hårda satsningar i skolan på internationalisering och studier av andra kulturer.
Att resa som turist eller studiebesök i främmande kulturer öppnar möjligen ögonen för dessa men ger inte heller den djupare respekten och sympatin för det främmande: Endast kännedom via egna upplevelser och personliga relationer påverkar attityd och handling. Att resa till tredje världen blir ofta en stark kulturkrock som gör att många avskärmar sig från den verklighet de besöker och träder in i turistrollen som bara tittar utan att se, utan att uppleva och förstå. Därför erbjuder vi i samarbete med ABF Helsingborg och ABF Nordvästskåne avgiftsfria utbildningar i internationella rättvisefrågor och global respekt i studiecirkelform om Indien och STOP india ngo med avslutande studieresa och/eller volontärarbete. Som volontär hos STOP india lär vi känna alla organisationens verksamhetsområden och arbetar på många olika plan sida vid sida med fritagna offer och personal. Ni står själva för resans pris och ev. vaccinationer.
Våra studiecirklar med internationell inriktning är en social och kulturell mötesplats som både har en möjlighet och ett ansvar för att stärka denna förmåga hos alla som deltar.
Vid intresse för våra utbildningar var god kontakta:

Günther Heerén
Epost: eller

Telefon: 042-14 83 25

Mikael Holm
Epost: