Ge ditt stöd

Vi vet att många vill hjälpa till men inte vet hur. Genom att vara stödmedlem åt STOP India skänker du 300kr/år som går oavkortat till organisationen. Vi vill som tack för ditt stöd ge en liten gåva och ber er att skicka er adress till vår mail. Ni kommer att få ett bekräftelse mail och informationsmail av oss (max 4 st/år) Gåvan är det enda vi skickar hem till er. Vi har valt att inte välja ut vilka barn och kvinnor som ska få hjälp då det ibland kan orsaka osämja. Vi vill hjälpa så många som det går! Det är dags att bli engagerad!

Ge 300kr till postgiro-/PlusGironummer: 26 40 94 – 4 Skriv meddelande: STOP Medlem Maila din adress efter överföringen till Bidraget går oavkortat till organisationen i Indien då ABF Nordvästra Skåne sponsrat med deras postgiro/PlusGiro och står för avgiften av transaktionen.